Home > Doneer > ANBI

De naam:
AH Second to none
Fiscaal nr.:
11 – 01588 – 1

ANBI 850424549

Bestuur:
Danilo Hendriksz, voorzitter
Henriette Hendriksz-de Haan, secretaris
Govert Stok, penningmeester
Jacobien Hendriksz, event manager
Constance Scholten, 2e secretaris/ 2e manager website & social media
Remy Treffers, manager website. 

Het beleidsplan:
Door fondsenwerving zoals middels het organiseren van ‘Heldendiners’ geld ophalen voor onderzoek naar met name hersenkanker. Dit geldt ook voor kleinere activiteiten als de Happy Helden New Years borrel, Alpe d’Huzes deelname e.d. Het streven is om de Heldendiners om de 2 à 3 jaar te organiseren.

Beloningsbeleid:
Vooralsnog werken alle bestuursleden onbezoldigd. Wel kunnen administratieve en website ondersteuning e.d. worden ingehuurd. 

De doelstelling:
Het organiseren van fundraisingen ten behoeve van onderzoek naar hersentumoren.
En het steunen, stimuleren en/of huldigen van personen die zich naar het oordeel van de Stichting door moedig en voorbeeldig gedrag van een tragisch lot wat hen ten deel is gevallen toch goed in het leven weten te staan. Dit kan gelden voor individuele gevallen maar ook door financiële ondersteuning van onderzoek dat uiteindelijk het lot van (hersenkanker) patiënten kan verlichten. 

Verslag uitgeoefende activiteiten:
 Per jaar wordt er een jaarverslag opgemaakt. 

Financiële verantwoording:

G. Stok, penningmeester
R. Bolleurs, lid van raad van toezicht

Auwerda & Co Drs. R. Bolleurs
Riouwstraat 156
2585 HW Den Haag