Home > Over ons

Wat doen wij?

Vanuit familie en vrienden van Aniek Hendriksz is ‘Stichting Aniek Hendriksz Second to None’ ontstaan. Wij hebben het initiatief genomen om ons in te zetten voor de ziekte ‘hersenkanker’; om deze ziekte onder de aandacht te brengen en om geld in te zamelen om onderzoek te kunnen doen naar deze ziekte met uiteindelijk één doel: hersentumoren bestrijden.

Vanuit onze stichting ‘Aniek Hendriksz Second to None’ organiseren wij charity events. Tijdens deze events halen wij geld op dat wij direct doneren aan het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (AVL)Wij werken direct samen met het gespecialiseerde hersenkanker onderzoeksteam van het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (AVL).

Daarnaast heeft de stichting Aniek Hendriksz Second to None ten doel het eren, steunen en stimuleren van personen die zich kenmerken of hebben gekenmerkt door het moedig en voorbeeldig dragen van een tragisch lot wat hen ten deel is gevallen. Dit lot kan zijn het lijden aan of onder een ziekte of de gevolgen van een ongeval, onderdrukking, zware financiële of andere tegenslagen of andere omstandigheden die in de maatschappij over het algemeen worden beschouwd als zwaar en ondraaglijk lijden.
Wij staan stil bij deze mensen, hun situatie maar bovenal hun kracht en doorzettingsvermogen. Met hun toestemming onderscheiden wij hen officieel als onze helden. Zij zijn HELDEN, net als Aniek Hendriksz. Daar komt de term ‘Second to None’ vandaan; zij strijden altijd voor de winnaars positie!

Kort samengevat:

Missie

  1. Stichting Aniek Hendriksz Second to None organiseert charity events ten behoeve van onderzoek naar hersentumoren.
  2. Stichting Aniek Hendriksz Second to None eert en steunt personen die in een strijdbare positie zitten of hebben gezeten. Zij zijn HELDEN, net als Aniek.