Roderick Reimers

Chairman
De heer Reimers is aangesteld als Chairman in de Raad van Toezicht. Hij houdt toezicht op het bestuur en bewoont regelmatig vergaderingen bij. Roderick is werkzaam in de Private Equity. Hij woont samen met zijn vrouw en 3 kinderen in Amsterdam.

Robert Bolleurs

Accountant
De heer Bolleurs is Register Accountant. Hij keurt de jaarrekening goed en ziet toe op de financiën.

Marijke Stok

Tante van Aniek
Mevrouw Stok is de tante van Aniek. Zij houdt ook toezicht dat alle zaken ordentelijk en prudent verlopen.

Alwin Merckelbach

Public Relations
De heer Merckelbach is verantwoordelijk voor alle PR van de Stichting. Hij is ondernemer en bezit een succesvol reclame bureau in Amsterdam. De heer Merckelbach woont samen in Amsterdam en heeft 2 kinderen.

Alwin Merckelbach

Alwin Merckelbach

Ambassadeur